سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 3:52 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3206 ارسال نظرات  
موضوع: تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌های بتن ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1371 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: