جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:52 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 5020 ارسال نظرات  
موضوع: آئین کار اصول طراحی ایمنی مدارس دربرابرآتش ICS: 91/190 , 13/220/20
سال تصویب: 1378 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: