سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:39 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 607-2 ارسال نظرات  
موضوع: سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا وخود 750/450 ولت -قسمت دوم -روشهای آزمون ICS: 29/060/20
سال تصویب: 1386 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: