پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 1:46 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 9147 ارسال نظرات  
موضوع: فناوری اطلاعات -چیدمان حروف و علائم فارسی بر صفحه کلید رایانه ICS: 35/180
سال تصویب: 1386 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: