جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:04 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6430 ارسال نظرات  
موضوع: آیین کار ضوابط مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهری ICS:
سال تصویب: 1380 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: