پنج شنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۸ 1:04 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 1 ارسال نظرات  
موضوع: پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران-ویژگی ها ICS: 59/080
سال تصویب: 1383 وضعیت: باطل
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف توضیحات: این استاندارد در اجلاسیه شماره 440 مورخ 95/06/15 باطل شده و جایگزین آن استاندارد به شرح زیر می باشد. 1, سال 1395
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: