سه شنبه اول بهمن ۱۳۹۸ 3:24 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 15443-1 ارسال نظرات  
موضوع: تجهيزات كار موقت- قسمت 1: داربست- الزامات عملكردي و طراحي عمومي ICS: 91.220
سال تصویب: 1397 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: