جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 22650 ارسال نظرات  
موضوع: مهندسي ايمني آتش- اطلاعات فني در مورد روش‌هاي ارزيابي رفتار و حركت مردم ICS: 13.220.01
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: