جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:55 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7985 ارسال نظرات  
موضوع: آسانسور- قفل در- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ICS: 91.140.90
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: