پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 1:19 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7987 ارسال نظرات  
موضوع: آسانسور- ترمز ايمني- ويژگي ­ها و روش‌هاي آزمون ICS: 91.140.90
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: