پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:37 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7988 ارسال نظرات  
موضوع: آسانسور-گاورنر- ويژگي­ ها و روش‌هاي آزمون ICS: 91.140.90
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: