جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:20 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 22324 ارسال نظرات  
موضوع: خدمات مرتبط با سامانه ­هاي ايمني آتش و سامانه­ هاي امنيتي- الزامات ICS: 03.080.20
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد خدمات توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: