جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 22296-1 ارسال نظرات  
موضوع: اجراي پوشش‌هاي محافظت‌كننده در برابر آتش براي اجزاي ساختماني - قسمت 1: پوشش‌هاي معدني پاششي - آيين‌كار ICS: 13.220.50
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: