جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 22253-1 ارسال نظرات  
موضوع: سامانه‌هاي ثابت اطفاء آتش- اجزاي شبكه بارنده خودكار و سامانه افشانه آب- قسمت 1: بارنده‌ها ICS: 13.220.20
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: