جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:36 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 22164 ارسال نظرات  
موضوع: نصب سيستم‌هاي لوله‌ ايستاده و سيستم‌هاي شيلنگي آتش‌نشاني ICS: 13.100
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: