شنبه بيست و هشتم دي ۱۳۹۸ 7:24 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: A1-6792 ارسال نظرات  
موضوع: سيلندرهاي گاز- سيلندرهاي فولادي بدون درز- بازرسي و آزمون دوره‌اي- اصلاحيۀ شمارۀ 1 ICS: 23.020.30
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات: این اصلاحیه استاندارد،اصلاحیه شماره 1 مربوط به استاندارد ملی ایران به شرح زیر می باشد: 6792, سال 1390
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: