پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:14 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 21973 ارسال نظرات  
موضوع: سقف­ هاي مركب عرشه فولادي ICS: 77.140.99
سال تصویب: 1396 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: