جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:15 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 21807 ارسال نظرات  
موضوع: مفاهیم ،اصطلاحات و ملاحظات فنی درهای ضد حریق و سایر محافظ های بازشو مقاوم در برابر آتش -راهنما ICS: 13/220/50
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: