جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:24 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 21193-3 ارسال نظرات  
موضوع: سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود ICS: 03/220/30.13/220/01
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: