جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:20 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 19684-1 ارسال نظرات  
موضوع: سیستم های کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها-قسمت 1- دستور العمل برای طراحی ،نصب ،راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان ها ICS: 13/220/20.13/320
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: