جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:20 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10404 ارسال نظرات  
موضوع: ارزیابی تهدید آتش بر مردم -راهنما ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: