پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:24 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: INSO-ISO 80004-1 ارسال نظرات  
موضوع: فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی ICS: 07/120.01/040/07.07/30
سال تصویب: 1395 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: