سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:06 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6044 ارسال نظرات  
موضوع: بتن آماده -ویژگی ها ICS: 91/100/10
سال تصویب: 1394 وضعیت: باطل
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات: این استاندارد در اجلاسیه شماره 798 مورخ 97/10/29 باطل شده و جایگزین آن استاندارد به شرح زیر می باشد. 6044, سال 1397
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: