جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:47 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 20925-1 ارسال نظرات  
موضوع: مهندسی ایمنی آتش -ارزیابی ریسک آتش -قسمت 1- کلیات ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1394 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: