جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 13454-4 ارسال نظرات  
موضوع: خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 4- ایمنی آتش ICS: 91/040/01.13/220/99
سال تصویب: 1392 وضعیت: باطل
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات: این استاندارد در اجلاسیه شماره 792 مورخ 97/06/18 باطل شده و جایگزین آن استاندارد به شرح زیر می باشد. 13454-4, سال 1397
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: