جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:34 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 18175 ارسال نظرات  
موضوع: مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: