جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:19 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6303-1 ارسال نظرات  
موضوع: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور -قسمت 1- آسانسورهای برقی ICS: 91/140/90
سال تصویب: 1393 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: