جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:46 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10941 ارسال نظرات  
موضوع: خودرو-الزامات مخزن سوخت بنزین -دیزل در خصوص جلوگیری از وقوع آتش سوزی ICS: 43/060/40
سال تصویب: 1393 وضعیت: باطل
رشته: کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه توضیحات: این استاندارد در اجلاسیه شماره 947 مورخ 97/10/16 باطل شده و جایگزین آن استاندارد به شرح زیر می باشد 10941, سال 1397
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: