چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 6:42 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 607-1 ارسال نظرات  
موضوع: سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v-قسمت 1- الزامات عمومی ICS: 29/060/20
سال تصویب: 1391 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: