چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:02 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 5525-201 ارسال نظرات  
موضوع: کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی- قسمت 201: آزمون های عمومی- اندازه گیری ضخامت عایقی ICS: 29.035.01;29.060.20
سال تصویب: 1392 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: