سه شنبه بيست و نهم بهمن ۱۳۹۸ 3:59 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10753 ارسال نظرات  
موضوع: کفپوش های نساجی-فرش ماشینی -ویژگیها ICS: 59/080/60
سال تصویب: 1391 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: