جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:33 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: ISIRI-IEC 62640 ارسال نظرات  
موضوع: وسایل جریان پسماند با یا بدون حفاظت اضافه جریان برای پریزهای با مصارف خانگی و مشابه ICS: 29/120/50
سال تصویب: 1390 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: