پنج شنبه بيست و يکم آذر ۱۳۹۸ 11:39 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 6792 ارسال نظرات  
موضوع: سیلندرهای گاز- سیلندرهای فولادی بدون درز- بازرسی و آزمون دوره ای ICS: 23/020/30
سال تصویب: 1390 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: