سه شنبه چهارم تير ۱۳۹۸ 4:08 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 4723 ارسال نظرات  
موضوع: واژه‏ نامه اندازه شناسی مفاهیم پایه عمومی و اصطلاحات مربوط ICS: 17/020/01.040/17
سال تصویب: 1390 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: