جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:09 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 14119 ارسال نظرات  
موضوع: پمپ های ثابت برای حفاظت در برابر آتش - نصب ICS: 13/220
سال تصویب: 1389 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: