چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:11 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 8451 ارسال نظرات  
موضوع: بتن- اختلاط و حمل در کارگاه-آیین کار ICS: 91/200
سال تصویب: 1384 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: