جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:00 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 2481 ارسال نظرات  
موضوع: شیر آتش‌نشانی ICS: 13/220/10
سال تصویب: 1366 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: