پنج شنبه بيست و پنجم مهر ۱۳۹۸ 2:14 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 7175-8 ارسال نظرات  
موضوع: پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون ICS: 83/080
سال تصویب: 1383 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: