جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:54 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 10402 ارسال نظرات  
موضوع: مهندسی ایمنی در برابر آتش -الزامات حاکم بر معادلات جبری -جریان های جت سققی ICS: 13/220/01
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: