جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 3:24 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 635-2-5 ارسال نظرات  
موضوع: پریز و دو شاخه برای مصارف خانگی و مشابه ـقسمت دوم ـ بخش پنجم: الزامات ویژه تبدیل کننده ها ICS:
سال تصویب: 1382 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: