چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 6:58 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3202 ارسال نظرات  
موضوع: ابعاد رواداری و قابلیت کاربرد آزمونه‌های بتن ICS: 91/100/30
سال تصویب: 1370 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: