جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:20 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 13181-3 ارسال نظرات  
موضوع: دوشاخه ها وپریزها برای مصارف خانگی و مشابه براساس سیستم IEC- قسمت3- دوشاخه ها و پریزهای با ولتاژ خیلی ضعیف ایمن (SELV) 48V،24V،12V،6V،16A،AC وDC ICS: 29/120/30
سال تصویب: 1389 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: