چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۸ 7:03 AM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 3084 ارسال نظرات  
موضوع: هادی های کابل های عایق شده ICS: 29/060/20
سال تصویب: 1387 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: