جمعه اول شهريور ۱۳۹۸ 4:17 PM
Iranian National Standards Organization

مشخصات استاندارد


   
شماره استاندارد: 12055-1 ارسال نظرات  
موضوع: مقاومت در برابر آتش - قسمت 1- الزامات عمومی ICS: 13/220/50
سال تصویب: 1388 وضعیت: معتبر
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی توضیحات:
فایل: دانلود فایل
تاریخچه استاندارد: